Visi

Untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan dalam pembangunan modal akademik dan manusia.

Misi

KTAC ialah institusi swasta terkemuka bagi pengajian tinggi yang memupuk graduan serba boleh yang berilmu dan cekap dalam bidang akademik dan kemahiran sosial dengan itu kelebihan daya saing yang diperlukan oleh pasaran kerja.